Body fat levels linked to breast cancer risk in post-menopausal women

Väčšiemu riziku rakoviny prsníka by mohli čeliť staršie ženy, ktorých hodnota BMI (body-mass index) je síce v norme, no majú nadbytočne množstvo telesného tuku, uvádza štúdia publikovaná v odbornom medicínskom časopise JAMA Oncology v decembri.

„Zistili sme, že ženy, ktoré sú po menopauze a majú normálne hodnoty BMI, no väčšie množstvo telesného tuku, čelia dvojnásobne väčšiemu riziku rakoviny prsníka, ktorá súvisí s estrogénom,“ povedal Dr. Andrew Dannenberg, jeden z autorov štúdie a riaditeľ pre prevenciu rakoviny v Sandra and Edward Meyer Cancer Center at Will Conell Medicine.

Americká spoločnosť pre rakovinu uvádza, že druhy rakoviny, ktoré súvisia s hladinou estrogénu (v štúdii označované ako ER-pozitívne druhy rakoviny), vznikajú, keď sa proteinový receptor vnútri alebo na povrchu bunky naviaže na estrogén a jeho rast začne byť závislý na tomto hormóne.

Vedci preskúmali stav 3460 amerických žien po menopauze, ktoré mali od 50 do 79 rokov. Účastníčky boli súčasťou programu Women’s Health Initiative a hneď na začiatku si nechali zmerať svoje telesné hodnoty a stav, upresnil Dannenberg. 146 z týchto žien dostalo ER-pozitívnu rakovinu prsníka. Výskum sa zameral na spojitosť medzi nadbytočným telesným tukom a vznikom rakoviny.

Vedci zistili, že 5 kilogramov nadbytočného telesného tuku v rámci celého tela zvyšuje riziko rakoviny prsníka o 35 percent. Ak má však žena 5 kilogramov nadbytočného tuku na hrudníku, riziko stúpne o 56 percent.

Tuk na hrudníku je „definovaný ako tuk na torze tela, kedy sa hlava a končatiny neberú do úvahy,“ upresňuje štúdia.

Rovnako sa zistilo, že nadbytočných 5 kilogramov tuku v rámci celého tela zvyšuje riziko invazívnej formy rakoviny prsníka, ktorá sa rozširuje do celého prsného tkaniva, o 28 percent. V prípade 5 nadbytočných kilogramov tuku na hrudníku je riziko vyššie o 46 percent.

„Najdôležitejším zistením je to, že nadbytočný tuk je spojený s vyšším rizikom rakoviny prsníka a to aj v prípade, že máte normálne BMI,“ upozorňuje Dannenberg.

BMI sa ráta prostredníctvom vzorca, ktorý zahŕňa výšku a váhu, pričom normálne BMI predstavujú hodnoty medzi 18,5 a 24,9, uvádza štúdia.

Vedci sa pozreli aj na výsledky krvných testov, ktoré boli spravené na začiatku programu, aby zhodnotili aj iné faktory spôsobujúce rakovinu prsníka, akým je napríklad hladina inzulínu.

Výsledky „zdôrazňujú dôležitosť výskumu, ktorý rozlišuje medzi vplyvmi telesných proporcií, zloženia tela a metabolického profilu na riziko vzniku rakoviny prsníka,“ napísali v editoriáli k štúdii doktorky Isabela Pimentalová, Ana Elisa Lohmannová a Pamela J. Goodwinová.

Spomenuli aj fakt, že iné štúdie sa zamerali na podobný problém, no ich výsledky boli odlišné. Podľa nich sú „tieto zistenia náznakom toho, že metabolické zdravie môže mať väčší dopad na vznik rakoviny prsníka ako metabolické syndrómy“.

Pre profesorku Hodu Anton-Culverovú z University of California bola nanajvýš dôležitou časťou výskumu analýza umiestnenia telesného tuku v rámci ľudského tela.

„Myslím si, že sa jedná o krok správnym smerom – od vnímania BMI ako indikátor obezity na reálnu analýzu miesta v tele, kde sa tuk koncentruje,“ povedala Anton-Culverová, ktorá nebola súčasťou výskumu.

Vedci už predtým vedeli, že existuje spojitosť medzi obezitou a rakovinou, no podľa Anton-Culverovej nás výsledky novej štúdie posúvajú ďalej.

„V zhrnutí správne uviedli, že obezita je spojená s rakovinou prsníka a špecifikovali, že sa jedná najmä o obezitu v oblasti brušnej dutiny,“ povedala.

Výskum je podľa nej relevantný, no poukázala na to, že sa zameral iba na jeden špecifický druh rakoviny.

„Nie som si istá, čo by sme zistili pri ostatných druhoch rakoviny. Sú tieto výsledky špecifické len pre rakovinu prsníka?“ pýta sa profesorka. „Túto otázku musíme zodpovedať, keďže obezita je rizikový faktor pre všetky druhy rakoviny.“

Zdroj: CNN