Pri prevencii a liečbe civilizačných ochorení sa ľudia často mylne domnievajú, že lieky sú rovnocennou alternatívou k zmene stravovacích návykov a životného štýlu, avšak nie je to tak.

Prevencia a liečba chronických ochorení, ako sú srdcovocievne ochorenia, cukrovka a mŕtvica je so zmenou stravovania a životného štýlu nielen bezpečnejšia, ale môže byť výrazne účinnejšia ako liečba pomocou liekov.

Slovenské alebo české titulky si zapnete po spustení videa kliknutím vpravo dole na

Zdroj: NutritionFacts