Red Meat Increases Heart Disease Risk

Konzumácia červeného mäsa zvyšuje hladinu chemickej látky, ktorá súvisí s vyšším rizikom vzniku ochorenia srdca, uvádza výskum publikovaný v European Heart Journal.

Vedci v rámci neho porovnávali hladinu trimetylamín-N-oxidu (TMAO) u 113 zúčastnených, ktorým buď predpísali stravu bohatú na červené alebo biele mäso, alebo konzumovali bielkoviny, ktoré z mäsa nepochádzali. Hladina látky TMAO sa zvýšila v krvi aj v moči tých, ktorí jedli červené mäso. Pri porovnaní s tými, ktorí nekonzumovali červené mäso, sa navyše oslabila ich schopnosť túto látku z tela vylučovať. Práve vyššie hodnoty TMAO sú spojené so vznikom aterosklerózy, chronických ochorení obličiek, a srdcových zlyhaní. Podľa autorov štúdie môže byť TMAO jedným z dôvodov „relatívne konzistentnej spojitosti“ medzi konzumáciou červeného mäsa a infarktom, mŕtvicou, úmrtnosťou a rozvojom kardiovaskulárnych ochorení.

Referencie

  • Wang Z, Bergeron N, Levison BS, et al. Impact of chronic dietary red meat, white meat, or non-meat protein on trimethylamine N-oxide metabolism and renal excretion in healthy men and women. Eur Heart J. Published online December 10, 2018. online

Zdroj: PCRM