Ako sme sľúbili v prvom článku, pozorne sledujeme výskum v oblasti cukrovky 2. typu. Prvé výsledky sú viac než sľubné.

Nábor účastníkov prebehol len pred dvomi týždňami a prvé výsledky sú už na svete. Všetci pacienti schudli o 5 až 8 kilogramov, každému z nich boli znížené dávky liekov a v dvoch prípadoch boli výsledky dokonca vynikajúce.

Hodnoty glukózy v krvi sú stabilné – každodenné večerné merania sú u jedného pacienta v rozmedzí 5,3 až 5,9. Ďalší účastník mal dokonca hodnoty 4,3 až 4,9. Tieto výsledky sa dosiahli aj napriek významnému zníženiu dávok liekov. Krvný tlak bol u jedného pacienta nižší o 20 bodov. Nikto nezaznamenal nežiadúce vedľajšie účinky a všetci naďalej pokračujú v diéte, ktorá im bola navrhnutá na mieru.

Doktori by chceli štúdiu rozšíriť na dve tisícky pacientov, keďže výsledkom pilotného výskumu bola remisia v prípade všetkých účastníkov, ktorí vydržali až do konca. Každý nový pacient zatiaľ zaznamenal obrovské pokroky a zlepšenia.

Žiadne zlepšováky, iba správne potraviny

NFI diéta (Natural Food Interaction Diet) je zatiaľ obrovským úspechom a pokrokom v liečbe cukrovky 2. typu. Je prispôsobená špecifikám každého pacienta a pozostáva z bežných potravín, ktoré sa dajú nájsť v supermarkete. Tieto potraviny sú však dôkladne vybrané, aby ich vzájomná interakcia a súvisiace chemické reakcie viedli k rozkladu tuku v tele.

Pacienti neberú žiadne špeciálne lieky, nápoje či iné zlepšováky. Ich strava je založená na správnych potravinách, nie na kalorickej reštrikcii. Zníženie hmotnosti závisí od cieľov, ktoré sa vopred stanovia, pričom štandardne tento proces trvá 4 až 20 týždňov. Ak sa jedná o pacienta s cukrovkou 2. typu, program trvá 13 až 26 týždňov. Bez ohľadu na výslednú hmotnosť, všetci pacienti, ktorí boli nastavení na NFI diétu, sa dostali do remisie.

Zdroj: NFI Diet