Nový stravovací plán založený na rastlinných potravinách má významne priaznivý dopad na cukrovku 2. typu.

Diabetici sa musia vyhýbať sacharidom! To si myslí nielen väčšina laickej verejnosti, ale aj samotní cukrovkári a ich doktori. Doteraz sa diabetikom radilo, aby obmedzovali potraviny bohaté na sacharidy a presne si zaznamenávali ich množstvá.

Nový stravovací prístup s názvom Natural Food Interaction diet (NFI), ktorý je založený na rastlinných potravinách a prispôsobený cukrovke 2. typu, v základoch otriasol pôvodným predpokladom, uviedla vedkyňa v oblasti biomedicíny Zuzana Plevová, ktorá je jednou z vedúcich výskumníkov prelomovej štúdie.

Rastlinná strava prispôsobená pacientovi

Podľa Plevovej boli výsledky pilotnej štúdie natoľko pôsobivé, že Doc. MUDr. Emil Martinka PhD, uznávaný odborník na cukrovku, sa okamžite chytil príležitosti a rozhodol sa viesť výskum, v rámci ktorého sa nový stravovací plán otestuje na stovke účastníkov.

NFI diéta je zložená z celorastlinných potravín a ide ešte o krok ďalej, nakoľko je prispôsobená konkrétnemu pacientovi. Tento stravovací plán kombinuje rôzne rastlinné potraviny tak, aby sa zosilnili ich fyziologické dopady na ľudský organizmus, vysvetľuje Plevová. „Skúmali sme interakcie medzi špecifickými potravinami, ktoré telu pomáhajú bojovať s lipidovou saturáciou alebo ukladaním tuku v bunkách ľudí, ktorí trpia cukrovkou.”

„Diéta je navrhnutá tak, aby sa prispôsobila rozličným charakteristikám rozdielnych pacientov. Týmto spôsobom sme schopní vytvoriť až 3 milióny rôznych stravovacích plánov, ktoré budú zodpovedať špecifickým potrebám každého jednotlivca.“

Dramatické zmeny

Predchádzajúce pilotné štúdie ukázali dramatické zmeny u pacientov, ktorí majú cukrovku aj 29 rokov, hovorí Plevová. „Pacienti sa dostali do remisie, pričom sme zaznamenali úbytok ich telesnej hmotnosti, a oveľa lepšie hodnoty cholesterolu, krvného tlaku, triglyceridov a hypertenzie.“

Na záver uviedla, že komunikujú s britskou Národnou zdravotníckou službou (National Health Service) aj nemeckými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o možnosti uskutočniť ďalšie klinické štúdie.

Tento výskum budeme pozorne sledovať a ďalej vás informovať o jeho priebehu a výsledkoch.

Čítajte ďalej

Zdroj: Plant Based News