Ako liečiť srdcovocievne ochorenia?

Príčiny, prevencia a liečenie srdcovocievnych ochorení pomocou zdravej celorastlinnej stravy

Viete o tom, že na Slovensku

90%
z nás ochorie
na srdcovocievne ochorenia?
45%
z nás zomrie
na srdcovocievne ochorenia?

Srdcovocievne ochorenia (ďalej SCO) sú na Slovensku, v EÚ, v USA a rovnako aj celosvetovo zabijakom č.1 a súčasne najčastejším chronickým ochorením spôsobujúcim dlhodobé zdravotné obmedzenia. Celosvetový počet úmrtí je približne 18 milionóv ročne, čo predstavuje asi 50 000 denne.

Bežne sú srdcovocievne ochorenia považované za neliečiteľné, progresívne, postupne sa zhoršujúce ochorenie vyžadujúce farmakologickú liečbu až do konca života. Bežná medicína vie liekmi a náročnými chirurgickými operáciami ako bypass ochorenie spomaliť, ale nie vyliečiť.

V roku 2015 inštitút INEKO publikoval analýzu Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva, ktorá čerpala údaje z oficiálnych štatistík zdravotnej poisťovne Dôvera, z ktorých vyplýva:

Z toho vyplýva, že napriek modernej medicíne, ktorá za posledné polstoročie vyvinula množstvo liečebných metód a liekov na liečenie srdcovocievnych ochorení, nie sme schopní zastaviť túto epidémiu, ktorá z roka na rok stúpa. Mohli by sme si preto položiť zásadnú otázku:

Sú srdcovocievne ochorenia nevyhnutným dôsledkom starnutia
alebo je im možné predchádzať? Ak áno, tak ako?

Asi neexistuje na svete človek, ktorý by bol povolanejší rozprávať na tému liečenia srdcovocievnych ochorení ako Dr. Esselsyn. Dr. Essyelstyn, ktorý celožitotne pracoval ako chirurg na prestížnej Cleavlendskej klinike, uskutočnil dve prelomové štúdie a pomohol zlepšiť stav stovkám pacientov so srdcovocienymi ochoreniami. Vo svojej druhej štúdii dokázal, že celorastlinná strava dokáže zabrániť opakovanej srdcovej príhode až u 99,4% pacientov! Vypočujte si jeho zaujímavý životný príbeh v krátkej prednáške, ktorú predniesol na TEDx konferencii v Cambridge 2011. V prípade potreby si zapnite slovenské alebo anglické titulky.

Slovenské alebo české titulky si zapnete po spustení videa kliknutím vpravo dole na
Dr. Caldwell Esselstyn, M.D.

Moja odpoveď je jasná a absolútna: Srdcovocievne ochorenia nemali nikdy existovať a ak by aj náhodou vznikli, nikdy sa nemali ďalej rozvíjať.

– Dr. Caldwell Esselstyn, M.D.

Okrem Dr. Esselstyna sa podobné výskumy uskutočnil aj Dr. Dean Ornish.

Dr. Dean Ornish, M.D.

Zamyslite sa: Srdcovocievne ochorenia a cukrovka, ktoré majú v USA a na svete na svedomí spolu viac úmrtí ako čokoľvek iné, sú kompletne preventibilné ochorenia pomocou celkovej zmeny životného štýlu. Bez liekov a chirurgických operácií.

– Dr. Dean Ornish, M.D.

Akú zmenu životného štýlu má na mysli Dr. Ornish?

Predstavte si, že ste mimozemštania, ktorí práve pristáli na Zemi a ľudia by Vás poprosili o pomoc. Chceli, aby ste im pomohli pochopiť, prečo toľko ľudí zomiera na srdcovocievne ochorenia. Kde by ste začali vaše hľadanie?

Prvými logickými otázkami by mohli byť:

Tabuľka 1
Srdcovocievne ochorenia a ich vzťah k potravinám
Pozitívne korelácie Negatívne korelácie
Mliečne kalcium 0,83 Kalórie z rastlinného jedla -0,80
Maslový tuk 0,80 Železo -0,72
Kalórie z živočísnych produktov 0,79 Škrobová zelenina -0,69
Nasítené tuky 0,77 Celkový príjem sacharidov -0,62
Mliečny proteín 0,77
Mlieko 0,76
Cholesterol 0,69
Tuk z mäsa 0,64
Proteín z mäsa 0,62
Korelácia nadobúda hodnoty od −1 až po 1. V momente, keď nadobudne hodnotu 0, medzi dvoma veličinami nie je žiadna závislosť. Čím je hodnota bližšie k 1 alebo -1 tým považujeme koreláciu za silnejšiu. Podľa Evansa, 1996:
  • 0.8 – 1.00 = veľmi silná korelácia
  • 0.6 – 0.79 = silná korelácia
  • 0.4 – 0.59 = stredná korelácia
  • 0.2 – 0.39 = slabá korelácia
  • 0.0 – 0.19 = veľmi slabá korelácia
Rovnaká úroveň sily korelácie platí pre aj negatívnu koreláciu, len sa úvádza so záporným znamienkom.

Takéto štúdie sa uskutočnili už v 50. rokoch 20. storočia, keď WHO zozbierala údaje o ochoreniach podľa krajín a FAO zozbierala údaje o konzumácii rôznych skupín potravín v jednotlivých krajinách. Nasledovné štúdie dali tieto údaje do vzájomných vzťahov. [1] [2] [3]

Výsledky týchto štúdií ukázali silné korelácie medzi srdcovocievnymi ochoreniami a určitými skupinami potravín. Napríklad medzi sdrcovocievnymi ochoreniami a konzumáciou živočísnych potravín sa našla silná pozitívna korelácia, čo znamená, že čím viac ľudia jedli živočíšne potraviny, tým viac sa u nich vyskytovali SCO. (Tabuľka 1)

Naopak medzi konzumáciou rastlinných potravín a SCO sa našla silná negatívna korelácia, čo znamená, že čím viac ľudia jedli rastlinných potravín a škrobovej zeleniny, tým menej sa u nich vyskytovali SCO. (Tabuľka 1)

Tieto výsledky nám veľa napovedajú, ale korelácia nie je kauzalita, preto si nemôžeme byť na 100% istý, či skutočne strava spôsobuje SCO. Z toho dôvodu je veľmi dôležité spoznať práce Dr. Esselstyna a Dr. Ornisha.

Dr. Esselstyn - Ako vyliečiť srdcovocievne ochorenia?

Dr. Esselstyn sa celoživotne venoval liečeniu a vedeckému výskumu, ktorý bol zameraný na liečenie SCO pomocou zdravej celorastlinnej stravy. Dr. Esselstyn si všimol, že národy, ktoré sa stravujú čisto na rastlinnej strave, netrpia SCO a ich celkový cholesterol je nižší ako 3,8. Preto si vytvoril nasledovnú hypotézu:

Ak zmeníme stravu pacientom, ktorí už majú SCO tak, aby neobsahovala žiaden cholesterol, t.j. vylúčime živočíšne potraviny, budeme dúfať, že tým znížime ich celkový cholesterol pod 3,8 a následne zastavíme postup SCO.

Túto hypotézu overil v dvoch klinických štúdiách. Prvej štúdie, trvajúcej 12 rokov sa zúčastnilo 24 pacientov [4] a druhej štúdie, trvajúcej 3,7 roka sa zúčastnilo 198 pacientov [5] . Výsledky týchto štúdii prekonali jeho najoptimisteckejšie očakávania. Nielenže sa podarilo znížiť celkový cholesterol pod 3,8 a zastaviť progres srdcovocievnych ochorení, ale upchaté cievy sa začali opäť uvoľňovať a pacienti sa vďaka celorastlinnej strave vyliečili tak, že mnohí z nich už nepotrebovali ďalšie lieky. Pritom mnohí účastníci štúdií už v minulosti prekonali srdcovú príhodu ako infarkt alebo mŕtvicu. Viacerí z nich boli v stave, keď im už klasická medicína nedokázala pomôcť a boli poslaní domov zomrieť.

Vyliečenie koronárnej cievy za necelé tri roky
Vyliečenie koronárnej cievy za necelé tri roky
Angiogram odhalil úplné vyliečenie koronárnej cievy počas 32 mesiacov pomocou celorastlinnej stravy bez použitia liekov na zníženie cholesterolu. Artéria opäť získala svoju normálnu formu.
Zlepšenie cievy u 54 ročného muža
Zlepšenie cievy u 54 ročného muža
30% zlepšenie koronárnej artérie 54 ročného muža po 60 mesiacoch terapie na celorastlinnej strave.
PET snímka 60 ročného muža
PET snímka 60 ročného muža
Už po troch týždňoch intenzívnej liečby celorastlinnou stravou sa obsah cholesterolu v krvi výrazne znížil takmer na polovicu. Rovnako významne sa zlepšil prietok krvi v cievach (viac červenej farby na PET snímke).
Pet snímka 58 ročného muža
Pet snímka 58 ročného muža
Už po troch týždňoch intenzívnej liečby celorastlinnou stravou sa obsah cholesterolu v krvi výrazne znížil na polovicu. Rovnako významne sa zlepšil prietok krvi v cievach (viac červenej farby na PET snímke).

Výsledky prvej štúdie Dr. Esselstyna

Cieľom prvej štúdie [4] bolo znížiť celkový cholesterol pod 3,8 pomocou stravy, čo je hranica, pri ktorej sa u ľudí nevyskytujú žiadne srdcovocievne ochorenia. Tento cieľ štúdie bol dosiahnutý.

Výsledky cholesterol
na začiatku štúdie 6,1 mmol/L
po 5 rokoch 3,5 mmol/L
po 12 rokoch 3,7 mmol/L

Štúdie sa zúčastnilo 24 pacientov 18 z nich sa rozhodlo liečiť celorastlinnou stravou. 6 účastníkov sa rozhodlo pre tradičnú liečbu. Aké boli výsledky týchto dvoch skupín?

Liečenie celorastlinnou stravou

počet účastníkov 18
- 12 rokov bez srdcových príhod 17*
Počet srdcových príhod pri dodržiavaní diéty
- za predchádzajúcich 8 rokov 49
- za nasledujúcich 12 rokov štúdie 0
Úmrtia
- mali zomrieť do roka 5
- zomrelo počas 12 rokov na SCO 0

Tradičná liečba

počet účastníkov 6
- 12 rokov bez srdcových príhod 0
Počet srdcových príhod
 
- za nasledujúcich 12 rokov štúdie 13
Úmrtia
 
- zomrelo počas 12 rokov na SCO 2

* Jeden účastník štúdie po 6 rokoch začal jesť opäť mäso, jahňacie kotlety, smažené hranolky a koláče z bielej múky. V dôsledku čoho sa mu vrátila angína pektoris a potreboval ďalší bypass. Následne sa vrátil k celorastlinnej strave a už nemal žiadne ďalšie srdcové príhody.

Po zverejnení výsledkov prvej štúdie niektorí odborníci namietali, že táto štúdia bola veľmi malá a jej výborné výsledky označili za “náhodné”. Preto sa Dr. Esselstyn rozhodol vykonať druhú štúdiu s väčším počtom účastníkov.

Výsledky druhej štúdie Dr. Esselstyna

Druhej štúdie [5] Dr. Esselstyna sa zúčastnilo 198 účastníkov.

Základná charakteristika štúdie

Počet účastníkov 198
Súhlasili s nutričným programom 177 (89%)
Mali diagnostikované srdcovocievne ochorenie 195 (98%)
- angiograficky 180
- stres testom 74
- prekonali infarkt myokardu 44

Po 3,8 rokoch liečby celorastlinnou stravou boli výsledky druhej štúdie nasledovné:

Výsledky druhej štúdie

liečba stravou tradičná liečba
Počet účastníkov 177 (89%) 21 (11%)
Zlepšenie stavu 144 (81%) 0 (0%)
- redukcia symptómov 105 (94%) 0 (0%)
Angína pektoris - na začiatku štúdie 112
Angína pektoris - zlepšenie 104 (93%)
Priemerné zníženie hmotnosti 8,5 kg
Opakovaná srdcová príhoda * 1 (0,6%) 13 (62%)

* Hlavným cieľom bolo zabrániť opakovanej srdcovej príhode ako je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica alebo predčasná smrť.

Ak by sme zhrnuli výsledky štúdie Dr. Esselstyna dalo by sa povedať:

Zhrnutie výsledkov

Zo štúdií Dr. Esselstyna vyplýva, že pokiaľ trpíte srdcovocievnymi ochoreniami, tak s prechodom na celorastlinnú stravu máte vysokú pravdepodobnosť:

  • významného zlepšenia celkového zdravotného stavu
  • redukcie symptómov srdcovocievnych ochorení
  • zlepšenia angíny pektoris
  • zníženia telesnej hmotnosti
  • a tak isto máte vysokú šancu, že zabránite opakovanej srdcovej príhode ako infarkt myokardu, mŕtvica alebo predčasná smrť.

Záver

Je zaujímavé, že na to, aby sme dokázali, že celorastlinná strava je najlepšou možnou prevenciou a súčasne liekom srdcovocievnych ochorení sa nepotrebujeme detailne zaoberať tým ako toto ochorenie v tele vzniká a ako ho nezdravá živočíšna strava vytvára a naopak ako je ho možné pomocou zdravej celorastlinnej stravy vyliečiť. Na pochopenie nám stačilo vedieť nasledovné:

Caldwell Esselstyn, M.D.

Srdcovocievne ochorenia sú ochorenia spôsobené stravou

– Caldwell Esselstyn, M.D.

Z horeuvedených vedeckých poznatkov vyplýva, že SCO sú celkom zbytočné ochorenia, spôsobené nevhodnou stravou, ktoré by vôbec neexistovali, ak by ľudia jedli stravu, ktorá je pre človeka prirodzená.

Pokiaľ trpíte srdcovocienymi ochoreniami, prípadne chcete zabrániť ich vzniku v budúcnosti, odporúčame Vám prechod na celorastlinnú stravu.

Referencie

1) Jolliffe N, Archer M. Statistical associations between international coronary heart disease death rates and certain environmental factors. J Chron Dis. 1959; 9(6): 636-652. , zdroj

2) Yudkin J.& Diet and coronary thrombosis: Hypothesis and fact. The Lancet. 1957; 270(6987): 155-162. , zdroj

3) Artaud-Wild SM, Connor SL, Sexton G, Connor WE. Differences in coronary mortality can be explained by differences in cholesterol and saturated fat intakes in 40 countries but not in France and Finland. A paradox. Circulation. 1993;88:2771-9. , zdroj

4) Caldwell B. Esselstyn, Jr., MD Updating a 12-Year Experience With Arrest and Reversal Therapy for Coronary Heart Disease (An Overdue Requiem for Palliative Cardiology). 2004 , zdroj

5) Caldwell B. Esselstyn Jr, MD; Gina Gendy, MD; Jonathan Doyle, MCS; Mladen Golubic, MD, PhD; Michael F. Roizen, MD, A way to reverse CAD? 2014 , zdroj